• slide_alg_04.png
 • slide_alg_01.png
 • slide_alg_02.png
 • slide_alg_03.png

IJsselstreek Dakbedekkingen, gevestigd aan Achtersloot 46, 3401 NW IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.ijsselstreekdakbedekkingen.nl
Kasteellaan 12, 3401AJ IJsselstein
+31 (0)30 688 76 01

Dhr. T. van Hattem is de Functionaris Gegevensbescherming van IJsselstreek Dakbedekkingen en te bereiken via info@ijsselstreekdakbedekkingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

IJsselstreek Dakbedekkingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, voor bijvoorbeeld werkzaamheden aan uw dak indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of vooraf een prijsopgave voor te leggen

In het geval van uw verzoek inzake uw persoonsgegevens additioneel:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ijsselstreekdakbedekkingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

IJsselstreek Dakbedekkingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Persoonsgegevens waartoe IJsselstreek Dakbedekkingen wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

IJsselstreek Dakbedekkingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJsselstreek Dakbedekkingen) tussen zit. IJsselstreek Dakbedekkingen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Klantenportaal/Boekhoudsysteem
  • Wordt gebruikt voor: Facturering, Offrering, Klantcontact, Bestellingen, Boekhouding
  • Logica van systeem: Op basis van verlooptijden en/of contracttermijnen worden geautomatiseerd notificaties, facturen en herinneringen verstuurd
  • Belang: Voor een adequate administratie en het voldoen aan wettelijke verplichting voor IJsselstreek Dakbedekkingen
  • Gevolgen voor betrokkene: Een klant van IJsselstreek Dakbedekkingen zal via dit portaal berichtgeving ontvangen

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bewaartermijn van de ingevulde gegevens via de online formulieren op de website is 30 dagen. Hierna wordt de inzending en daarmee alle gegevens automatisch verwijderd. Wel worden de gegevens in de inbox ontvangen en bewaard wegens correspondentie doeleinden en dit kan op verzoek worden verwijderd (zie "Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen"). De bewaartermijn door IJsselstreek Dakbedekkingen van de gegevens betreffende het Klantenportaal/Boekhoudsysteem zijn:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

IJsselstreek Dakbedekkingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IJsselstreek Dakbedekkingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies van Google Analytics (software van een derde partij) die die geen inbreuk maken op uw privacy. Ze dienen om te meten hoe gebruikers ons hebben gevonden en worden gebruikt om onze website te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het betreft de volgende twee soorten cookies:

 • Google Analytics
  • Cookies
   ga, _gali, _gat, _gat*, _gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmt_ua-*, __utmz, _gaexp
  • Session Storage
   adjustedBounceRate, pdpVisitedSession,
  • Web Beacon
   https://*.google-analytics.com
 • Joomla CMS
  • Cookies
   Bij het bezoeken van de website wordt een session cookie geplaatst door het Joomla CMS voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IJsselstreek Dakbedekkingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ijsselstreekdakbedekkingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IJsselstreek Dakbedekkingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IJsselstreek Dakbedekkingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ijsselstreekdakbedekkingen.nl.

Advies

Vakwerk

Garantie

Erkend leerbedrijf

erkend leerbedrijf

Bel mij terug

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer